Diagnostyka postawy

Diagnostyka postawy

Analiza postawy i kręgosłupa 3D/4D

Metoda DIERS jest przełomowym rozwiązaniem w diagnostyce kręgosłupa i postawy ciała. Badanie odbywa się bez użycia sprzętu RTG. Pozwala to uniknąć szkodliwego promieniowania zarówno pacjentom, jak i personelowi. Efektem badania jest obraz zbliżony do zdjęcia RTG, ale w formacie 3D oraz w ruchu (4D).

Poznaj wyjątkowe możliwości metody DIERS.

Metoda DIERS opiera się na najnowocześniejszej technologii świetlno-optycznej i cyfrowym przetwarzaniu danych. Badanie odbywa się szybko i bezdotykowo. W większości przypadków również automatycznie, czyli bez używania markerów. Projektor wyświetla linie pomiarowe na plecy pacjenta, a kamera zapisuje trójwymiarowy obraz tych linii, po czym przekazuje je do komputera. Specjalistyczne oprogramowanie dokonuje analizy danych i przedstawia obraz ciała pacjenta. W podobny sposób rejestrowane i ustalane są dane w czasie chodu lub biegu pacjenta na bieżni. Kluczowe znaczenia ma fakt, że wszystkie pomiary odbywają się równocześnie. Dzięki temu diagnosta otrzymuje kompletny obraz współpracujących ze sobą elementów układu mięśniowo-szkieletowego.

Kiedy warto skorzystać z diagnostyki DIERS? – przykłady zastosowań.

  • Skolioza, postawy skoliotyczne.
  • Inne schorzenia kręgosłupa: lordoza, kifoza.
  • Rotacja miednicy.
  • Bóle pleców niewiadomego pochodzenia.
  • Różnice w długości kończyn dolnych.
  • Dysfunkcje i wady stóp.
  • Kompleksowa ocena układu ruchu.
  • Całkowita ocena prawidłowości postawy.

Nowoczesna diagnostyka postawy i kręgosłupa, czyli DIERS w praktyce.

Urządzenia DIERS są niezwykle użyteczne zarówno w leczeniu profilaktycznym, jak i po przebytych urazach i zabiegach. Badanie jest szybkie, w pełni bezpieczne i może być wykonywane wiele razy. Wyniki cyfrowej analizy dokładnie wskazują przyczynę bólu czy innych dolegliwości. Precyzyjna diagnostyka stanowi zaś podstawę wyboru skutecznej terapii.

Możliwości diagnostyczne urządzeń DIERS.

1. Precyzyjna diagnostyka kręgosłupa. Ocena skoliozy oraz innych skrzywień. Wykrycie blokad lub nadruchomości poszczególnych segmentów, lokalizacja napięć mięśniowych i miejsc bólu.

2. Szybka i bezpieczna analiza postawy u dzieci i młodzieży. Umożliwia badanie skoliozy i pozostałych schorzeń kręgosłupa. Według szacunków około 60-80% populacji ma zaburzenia postawy. Powszechna diagnostyka polega głównie na subiektywnym badaniu lekarskim i ocenie zdjęć RTG. Bezinwazyjne urządzenie DIERS umożliwia bezpieczne zbadanie postawy, wykrycie ewentualnych wad, a następnie wdrożenie skutecznego leczenia.

3. Analiza ruchu – w trakcie badania można dokładnie skontrolować ustawienie miednicy, kończyn dolnych i stóp. Wyniki wykorzystuje się między innymi w doborze wkładek ortopedycznych do obuwia.

4. Ocena rotacji miednicy. Wskazanie ustawienia, zakresu skręcenia czy zablokowania stawu krzyżowo-biodrowego. Niezwykle przydatne badanie dla pacjentów z bólem czy inną dysfunkcją stawu biodrowego. Pomaga w wyborze rodzaju leczenia (np. operacja, rehabilitacja), a następnie monitorowaniu jego efektywności.

5. Określanie prawidłowej osi i zakresu rotacji kończyn dolnych. Badanie może być przeprowadzone w pozycji statycznej lub dynamicznej – jako analiza chodu. Pozwala między innymi sprawdzić skuteczność rehabilitacji po operacjach i innych zabiegach w obszarze kończyn dolnych. Dzięki badaniu stóp można z kolei zmierzyć rozkład sił nacisku na podłoże. Wyniki wykorzystuje się dla analizy i ustaleniu przyczyn bólu czy innych problemów podczas chodzenia.

6. Badanie sportowców. Pomiary z urządzeń DIERS dają błyskawiczny przekaz o wszystkich dysfunkcjach. Wyniki stosuje się także w celu zapobiegania kontuzjom oraz w leczeniu po przebytych urazach. Pomagają również w tworzeniu indywidualnych planów treningowych.

Zapraszamy do współpracy