Kategorie
Urządzenia DIAGNOSTYCZNE

DIERS formetric 4D

Analiza kręgosłupa i postawy 4D

Analiza kręgosłupa i postawy 4D

DIERS formetric 4D

DIERS formetric 4D

Diagnostyka kręgosłupa i postawy 4D

DIERS formetric 4D umożliwia szybki, bezdotykowy pomiar optyczny dużej powierzchni ludzkich pleców i kręgosłupa.

Jak to działa?

Projektor świetlny rzutuje linie siatki na plecy pacjenta, które są rejestrowane przez kamerę systemową. Program komputerowy dokonuje analizy skrzywień linii i na tej podstawie generuje obraz 3D powierzchni, będący niejako wirtualną formą z gipsu.

bezradiacyjny

bezdotykowy

szybki i dokładny

klinicznie potwierdzony

Zalety

Model 3D powierzchni pleców oraz kręgosłupa

W porównaniu do innych systemów DIERS formetric dostarcza obok modelu powierzchni pleców także trójwymiarowy model kręgosłupa bez użycia refleksyjnych markerów. Dzięki automatycznemu ustaleniu anatomicznych punktów orientacyjnych i modelowi korelacyjnemu obrazującego relacje pomiędzy kręgosłupem oraz kształtem powierzchni, możliwe jest przestrzenne odwzorowanie przebiegu kręgosłupa oraz ustawienia miednicy.  

Pomiar funkcjonalny

Technologia 4D (3D + parametr czasu) znacząco zwiększa jakość i powtarzalność wyników. Obliczanie średnich wartości (averaging) wykonywanych pomiarów znacząco zmniejsza wpływ przypadkowych ruchów na uzyskiwane wyniki pomiaru. Dzięki temu możliwe jest również wykonanie serii pomiarów w celu analizy postawy i testów funkcjonalnych (10 klatek/sekundę przez okres np. 1 minuty w celu przeprowadzania Testu Matthiasa).

Co mierzymy?

Dzięki funkcji formetric 4D analiza kształtu pleców odbywa się bez umieszczania znaczników na ciele pacjenta. Poniżej wyszczególniono niektóre z licznych parametrów pomiarowych badania formetric 4D:
Odchylenie boczne

Odchylenie pionowe

Uniesienie ramion

Pochylenie miednicy

Uniesienie miednicy

Rotacja miednicy

Kąt kifozy

Kąt lordozy

Pochylenie tułowia

Zastosowanie:

skolioza i postawy skoliotyczne

hiper- / hipolordoza, hiper- / hipokifoza

pochylenie / rotacja / skręcenie miednicy

zespół Costena

osteoporoza

artroza

objawy neurologiczne (np. Próba Romberga)

deficyt mięśni / zrównoważenia mięśniowego (Test Matthiassa, Test Flaminga)

Zapraszamy do współpracy