Kategorie
Urządzenia DIAGNOSTYCZNE

DIERS myoline

Wielofunkcjonalny pomiar sił mięśni

DIERS myoline

Wielofunkcjonalny pomiar sił mięśni

DIERS myoline jest wielofunkcjonalnym systemem do pomiaru sił – maksymalnie w 28 kierunkach. System służy do pomiaru wydolności mięśniowej, szczególnie izometrycznej siły maksymalnej.

Idea kompaktowego systemu DIERS myoline to dokładne pomiary i dokumentacja istotnych dla postawy parametrów mięśniowych za pomocą tylko jednego systemu.

DIERS myoline daje możliwość pomiaru całego ciała, łącząc w sobie kilka konwencjonalnych systemów do badania pleców. Użytkownik traci mniej czasu na dokonanie pomiaru, gdyż pomiary mają miejsce w pozycji siedzącej, a nowe pozycjonowanie nie jest konieczne.

System został także zaprojektowany w taki sposób, aby obok pomiaru wartości diagnostycznych służył także dla celów terapii biofeedback.

Bezdotykowe i bez promieniowania radioaktywnego

Szybszy przebieg badania

Urządzenie kompaktowe (tylko 1,5 x 3 m)

Wysoka rentowność

Kliniczne obszary zastosowania:

Rejestracja izometrycznych sił maksymalnych

Diagnostyka dysbalansu mięśniowego

Badania kontrolne

Wykorzystanie wyników dla celów terapii

Zapraszamy do współpracy