Kategorie
Urządzenia DIAGNOSTYCZNE

DIERS pedogait

Dynamiczny pomiar nacisku stóp i analiza chodu

DIERS pedogait

Dynamiczny pomiar nacisku stóp i analiza chodu

System DIERS pedogait umożliwia czynnościową projekcję sił reakcji podczas nacisku stopy w trakcie chodu. Służy tym samym do dynamicznej analizy chodu. W bieżni znajduje się pedograficzna platforma pomiarowa o długości 1,00 m z 5.376 czujnikami do precyzyjnej rejestracji wartości sił nacisku. Częstotliwość zapisu wynosi 100 Hz, co odpowiada częstotliwości taktowania 10 ms. W ten sposób unika się wystąpienia wadliwych pomiarów i artefaktów.

Wizualizacja w czasie rzeczywistym

Zatrzymana bieżnia może również służyć do stabilometrii

Możliwość rozszerzenia funkcjonalności produktu do kompleksowego laboratorium pomiaru ruchu (DIERS 4Dmotion®Lab)

Kliniczne obszary zastosowania:

Wady stóp oraz korekta wad stóp

Zaburzenia równowagi chodu

Zaopatrzenie ortopedyczne stopy cukrzycowej

Zaopatrzenie we wkładki ortopedyczne

Zaopatrzenie w ortezy / protezy

Te produkty mogą Cię zainteresować

Diers 4D motion® Lab

Kompaktowe rozwiązanie do analizy ruchu

DIERS pedoscan

Statyczny i dynamiczny pomiar nacisku stopy

DIERS leg axis (lateral)

Analiza wideo / Pomiar geometrii osi nóg

Zapraszamy do współpracy