Kategorie
Urządzenia DIAGNOSTYCZNE

Diers 4D motion® Lab

Kompaktowe rozwiązanie do analizy ruchu

Kompleksowa analiza ruchu

DIERS 4Dmotion® Lab

Rozwiązanie All-in-One

DIERS 4Dmotion®

Kompleksowa analiza ruchu

Dzięki DIERS 4D motion® dokonano przejścia ze sprawdzonej technologii formetric 4D na dynamiczną metodę pomiaru kręgosłupa bez zastosowania zdjęć RTG.

To przełomowe rozwiązanie łączy najnowocześniejszą technologię kamer (60 klatek na sekundę) z innowacyjnym programem komputerowym. DIERS 4D motion® to krok milowy w obszarze dynamicznych pomiarów kręgosłupa. Po raz pierwszy możliwy jest jednoczesny pomiar i wizualna reprezentacja kręgosłupa i miednicy w trakcie chodu.

Co mierzymy:

Poniżej wyszczególniono niektóre z licznych parametrów pomiarowych badania formetric:
Odchylenie boczne

Odchylenie pionowe

Uniesienie ramion

Pochylenie miednicy

Uniesienie miednicy

Rotacja miednicy

Kąt kifozy

Kąt lordozy

Pochylenie tułowia

Zastosowanie:

skolioza i postawy skoliotyczne

hiper- / hipolordoza, hiper- / hipokifoza

pochylenie / rotacja / skręcenie miednicy

zespół Costena

osteoporoza

artroza

objawy neurologiczne (np. Próba Romberga)

deficyt mięśni / zrównoważenia mięśniowego
(Test Matthiassa, Test Flaminga)

Dodatkowe komponenty

DIERS pedogait
DIERS leg axis

Zapraszamy do współpracy